Депортація

Виселення значних мас людей і навіть цілих народів
Упродовж 1930–1952 в Україні набула поширення практика виселення значних мас людей і навіть цілих народів. Репресивні заходи підкріплювалися відповідними законодавчими актами, наказами.Під час колективізації сільського господарства в 1930–31 на основі рішень вищих органів влади та держ. управління СРСР на заслання до Уралу, Сх. та Зх. Сибіру, Далекого Сходу, Якутії було примусово відправлено з УСРР 63 817 сімей заможних селян.На підставі Постанови ЦК КП(б)У від 20 груд. 1934 "Про переселення з прикордонних районів нім. та польс. населення" до Сибіру в січ. 1935 було депортовано близько 40 тис. осіб. Згодом відповідно до постанови РНК СРСР за № 776-120сс від 28 квіт. 1936 з прикордонних р-нів УСРР були виселені особи з числа поляків і німців, яких зарахували до категорії "неблагонадійних елементів" (усього 23 519 осіб).
Під час Великої вітчизняної війни Радянського Союзу 1941–1945 рад. спецоргани виселяли з України осіб нім. національності а гітлерівці, відступаючи, провели масову депортацію населення України до нацистської Німеччини 1943–1944.
1944 за звинуваченням у зраді й співробітництві з гітлерівською адміністрацією до Серед. Азії було вивезено 191 тис. кримських татар, 16 тис. греків, понад 9,8 тис. вірмен, 12,6 тис. болгар. Депортації за національною ознакою здійснювалися в позасуд. порядку за рішенням державних органів. За своїм статусом більшість депортованих належала до категорії спецпереселенців; ч. з них (українці, німці, кримські татари) поселяли в спецтаборах.

За домовленостями між СРСР та Польщею (договори від 9 верес. 1944 та 15 лют. 1951 про обмін ділянками держ. територій) за весь час переселенської акції польського уряду вдалося насильно виселити до УРСР 482 661 особу.Наприкінці та по завершенні Другої світової війни з 1944 по 1952 з тер. зх. областей було вислано на спецпоселення у віддалені райони СРСР 203 662 особи, в т. ч. сімей членів Організації українських націоналістів та Української повстанської армії та їх симпатиків – 182 543 особи, куркулів та членів їх родин – 12 135 осіб.